01

Aktuálně

02

Měníme své jméno

Naše kancelář mění od 1. 3. své jméno. Nový název PORTOS otevírá další kapitolu třicetileté historie naší advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.

Měníme jméno, naše hodnoty zůstávají. Jsme tu pro vás již 31 let.

Více se dočtete v tiskové zprávě.

03

Náš příběh

Bezchybné právní řešení je samozřejmostí. Skutečně komplexní službu však tvoří podpora správných manažerských a rozhodovacích postupů, zhodnocení ekonomických, politických či společenských souvislostí a dopadů, stejně tak i správná komunikace a vytváření optimálního mediálního obrazu klienta. Díky tomuto přístupu jsme si za více než 30 let působení na českém právním trhu vydobyli reputaci stabilní a nezávislé advokátní kanceláře, která patří k důležitým hráčům české advokacie, byznysu i společenského dění.
04

Naši lidé

Právní služby poskytuje v PORTOS tým více než 60 právníků. Právníci kanceláře se opírají o rozsáhlé akademické zázemí a spolupracují s předními experty. Kromě práce pro klienty se podílejí na legislativním procesu, bohatě publikují v odborných i populárních periodikách, přednášejí na odborných konferencích či seminářích a působí jako lektoři v rámci profesního vzdělávání. Kromě jiného klademe důraz na vychovávání špičkových právníků již od studentských let, čemuž pomáhá otevřená struktura kanceláře a její prostupnost.

05

Služby

Klasické dělení právních služeb podle právních oborů považujeme pro praktickou advokacii za překonané. Poskytování právních služeb na nejvyšší úrovni vyžaduje nejen důkladnou znalost právních předpisů, ale také jejich správnou aplikaci a dokonalý přehled podnikatelských odvětví našich klientů. Tuto zásadu, na níž naše poradenství stavíme, odráží i rozdělení týmů kanceláře podle oblastí působení a hospodářských sektorů klientů, pro které pracují. To nám umožňuje klientům navrhovat komplexní řešení napříč jednotlivými právními obory. A díky tomu mezi naše klienty můžeme rovným dílem počítat soukromé společnosti, stejně jako firmy z veřejného sektoru a korporace se státní účastí.

Jste na cestě k nám?

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Pankrác